ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวควรจะมองอะไร??

ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวจำต้องมองอะไรบ้าง เป็นอีก 1 ปริศนาคลาสสิกที่ถามง่าย แม้กระนั้นตอบยากมากมาย


เพราะเหตุว่าปัญหานั้นช่างยืดยาวเกินกว่าจะตอบให้จบได้ในบรรทัดเดียว อย่างกระนั้นเลย วันนี้ ก็เลยเขียนเนื้อหาบทความขึ้นมาตอบให้เสียเลยว่า การจะซื้อหวยลาวหุ้นสักตัวนั้นจำต้องพินิจพิเคราะห์อะไรบ้าง 1 เหตุมหภาค บริษัทได้รับผลพวงต่อต้นสายปลายเหตุมหภาคอย่างไรบ้าง ชี้แนะให้พินิจจาก PESTEL Model ตัวอย่างเช่น การบ้านการเมือง , เศรษฐกิจ,รูปแบบทางสังคม,เทคโนโลยี , สภาพแวดล้อม แล้วก็ข้อบังคับ 2 ลักษณะอุตสาหกรรม บริษัทได้อยู่ในอุตสาหกรรมแบบใด และก็อุตสาหกรรมมีความรู้ความสามารถสำหรับในการชิงชัยเยอะแค่ไหน ชี้แนะให้พิเคราะห์จาก 5 Forces Model ดังเช่น ต้นเหตุจากลูกค้า,ต้นเหตุจากคู่ค้า , ต้นเหตุจากการประลองในอุตสาหกรรมเอง,ต้นเหตุจากผู้เล่นรายใหม่ แล้วก็ต้นสายปลายเหตุจากผลิตภัณฑ์ชดเชย 3 ฐานรากบริษัทเชิงประสิทธิภาพ บริษัททำธุรกิจอะไร รวมทั้งมีองค์ประกอบกิจการค้าคืออะไรบ้าง ชี้แนะให้ตรึกตรองจาก Business Model Canvas ตัวอย่างเช่น ค่าของบริษัท,ความเกี่ยวเนื่องกับลูกค้า,วิถีทางการจำหน่าย,กิจกรรมหลัก , พาร์ทเนอร์หลัก,ทรัพยากรหลัก,ส่วนประกอบรายได้ รวมทั้งองค์ประกอบเงินลงทุน รวมถึงอีกต้นสายปลายเหตุที่สำคัญมาก เป็น การเสี่ยงของธุรกิจการค้า 4 เบื้องต้นบริษัทเชิงจำนวน บริษัทมีงบการเงินยังไง แล้วก็งบการเงินมีคุณภาพเท่าไร เสนอแนะให้พิเคราะห์ทุกงบการเงิน ตัวอย่างเช่น งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน ,งบประมาณผลกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ,งบประมาณกระแสการเงินสด , งบประมาณแสดงความเคลื่อนไหวส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง ข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย 5 ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวพัน สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ตัวบริษัทเองเลย เป็น ผู้ที่เกี่ยวพันกับบริษัทนั้น ไล่ตั้งแต่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นใหญ่ นักลงทุนควรจะค้นเรื่องราวโกง หรือช่องทางที่จะคดโกงของแต่ละคนอย่างระมัดระวัง 6 ช่องทางเติบโต ธุรกิจการค้าที่ดีต้องมีคุณภาพดีแล้ว ธุรกิจการค้าที่ดีก็จะต้องมีการเจริญเติบโตด้วย นักลงทุนการวิเคราะห์จังหวะการเจริญเติบโตของรายได้ กำไรทั้งสิ้น และก็เงินโบนัสของบริษัท ผ่านประเด็นต่างๆ7 ค่ารากฐานของธุรกิจการค้า บริษัทควรจะมีราคาเท่าไร นักลงทุนจำต้องพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุที่จะประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินคุณค่าอย่างมีเหตุผล เลือกแนวทางที่เยี่ยมรวมทั้งเหมาะสมกับธุรกิจ 8 อุบายการลงทุน ก่อนที่จะจำหน่ายหุ้นทุกคราว นักลงทุนจะต้องมีแผนในใจเสมอว่าจะมีเป้าการลงทุนอย่างไรบ้าง เมื่อใดจะซื้อ เมื่อใดจะถือ และก็เมื่อใดจะขาย การวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าจะก่อให้การลงทุนมีคุณภาพ 9 การจัดพอร์ตฟอลิโอ นอกเหนือจากที่จะซื้อหุ้นไหนแล้ว นักลงทุนยังจะต้องทราบอีกด้วยว่าจะซื้อหุ้นในจำนวนเท่าใดของพอร์ต การจัดสรรการเสี่ยงของพอร์ตฟอลิโอ 10 จิตวิทยาการลงทุน สำหรับการลงทุนทุกหน นักลงทุนจำเป็นต้องรู้จักตัวเอง แล้วก็จะต้องรู้จักคนอื่นๆเพราะ แต่ละคนกำลังคิดอะไร แต่ละคนกำลังตกอยู่ในสภาพการณ์ความรู้สึกแบบไหน อคติหรือความบกพร่องใดกำลังเกาะประทับใจของแต่ละคนอยู่ พวกเราจะต้องก้าวผ่านอคติในใจพวกเราเอง และก็พวกเราควรต้องใช้อคติที่อยู่ในใจบุคคลอื่นให้มีคุณประโยชน์ ทั้งหมดทั้งปวงนี่ เป็น สิ่งที่จะต้องพินิจก่อนซื้อหุ้น 1 ตัว

Author: Isaac Freeman